"Франчайзингът е тенденция на бъдещето. През последните години той се доказа като успешен метод за продажба на идеи и създаване на нови предприятия."

Как стигнахме до идеята да създадем франчайз-система:

 • Успешно развитие Визател през годините
 • Убеденост в собствените възможности и опит
 • Необходимост от изграждане на собствена търговска мрежа
 • Желание за работа с партньори с цел развитие и усъвършенстване на марката Визател
 • Максимално използване на капацитета на производствената база

Какво е франчайзинг?

 • Права на интелектуална собственост, отнасящи се до търговската марка, търговското име и фирмения знак на Визател, изработените модели и дизайни, с цел да се използват за препродажба на стоки до крайни потребители
 • Франчайзополучателят следва да влезе като независим предприемач във веригата на Визател, чийто продукти и услуги може да реализира, и под чийто единен облик той оперира на пазара

Като партньор във франчайз-системата на Визател, Вие получавате:

 • 10-годишния опит на Визател
 • утвърдена търговска марка "Визател - отражение на Вашите желания"
 • стабилни пазарни позиции
 • многобройни индивидуални проекти
  редица корпоративни клиенти
 • уникална възможност и да създадете собствен бизнес
 • подкрепа и съдействие при организацията на фирмата

  Ние направихме грешките и се научихме от тях.

За да станете франчайз-партньор на Визател, от Вас очакваме:

 • опит в търговията на дребно
 • готовност за упорита работа и съобразяване с корпоративната култура и стандарти на Визател
 • да разполагате със собствен финансов капитал
 • чисто съдебно минало
 • отлични комуникативни и управленски умения и отдаденост на работата
 • предприемачески дух, ориентация към клиента, творческо мислене и последователност при определяне на целите

С какво ще се занимавате:

 • продажба на корпусни гардероби "Виза"
 • продажба на елементи за изграждане на ниши и гардеробни помещения
 • продажба по каталог на всички продукти на Визател
 • проектиране и монтаж

За допълнителна информация:

София 1113
ул. Николай Хайтов 2Б
тел. (02) 973 35 38
факс (02) 973 35 38
e-mail: office@vizatel.com